Strategické poradenství v energetice

Pod pojmem strategické poradenství rozumíme komplexní přístup ke klientovi, zpravidla zahrnující více aspektů v oblasti nákupu zemního plynu a elektřiny, optimalizace výroby a užití jednotlivých forem energie, otázky související s regulací a povinnostmi vyplývajících z legislativy, doporučení a posouzení investiční náročnosti zvolených opatření.

img_strategicke_poradenstviOblast strategického poradenství zahrnuje velmi široké spektrum poradenských služeb určených pro privátní investory, státní správu, regulátora, obchodníky s energií, výrobce i spotřebitele energie.

Dále pak tyto služby jsou zaměřené na ; analýzy ekonomicky a technicky proveditelných opatření ke snížení energetické náročnosti výroby či strategického poradenství v případě dalšího směřování našich klientů.

  • Expertní podpora investorů v případě akvizic a fúzí.
  • Posouzení splnění legislativních povinností dle Energetického zákona a související legislativy.
  • Poradenství při zakládání obchodníka s energiemi v ČR.
  • Posouzení navrhovaných změn právních předpisů.
  • Posouzení dopadů legislativy.
  • Regulační poradenství.

Naši klienti

Energetický regulační úřad
Pražská energetika
Pražská plynárenská
Ško-Energo
Mondi Štětí

Všechny reference

 

Máte zájem o tyto služby?