Průmyslová energetika, teplárenství a elektroenergetika

Oblast klasické energetiky zahrnuje výrobu tepla a elektřiny z fosilních zdrojů, distribuci jednotlivých forem energie a též jejich konečnou spotřebu. V případě střední Evropy se pak jedná o zejména o zdroje spalující uhlí, zemní plyn a okrajově též biomasu.

img_prumyslova_energetikaV tomto segmentu energetiky společnost ENACO poskytuje rozsáhlé spektrum poradenských služeb; od expertního poradenství pro investory a zájemce o vstup do podnikání v oblasti energetiky, přes stávající provozovatele energetických a průmyslových provozů až po technické due diligence pro potřeby financujících institucí.

Jednotlivé okruhy poradenských činností zahrnují následující projekty, činnosti a služby:

 • Strategické a koncepční studie náhrady zdrojů, zejména pak s ohledem na omezování zdrojů spalujících uhlí a náhradu alternativními palivy.
 • Poradenství v předinvestiční fázi (Analýzy trhu, Scouting, Pre-feasibility study, Feasibility study).
 • Územní a strategické energetické koncepce pro municipality a územní celky.
 • Posuzování efektivity provozovaných systémů a hodnocení alternativních variant výroby a využití energie.
 • Posouzení možností technického a ekonomicky udržitelného nasazení kombinované výroby elektřiny a tepla;
 • Technickoekonomické modely financování retrofitů v oblasti energetiky.
 • Posouzení technicko-legislativního kontextu připravovaných projektů v energetice.
 • Hodnocení efektivnosti investic, finanční analýzy a business plány projektů.
 • Projekty řešení úspor energie a optimalizace systémů výroby tepla a systémů centrálního zásobování teplem.
 • Energetické audity a energetické posudky projektů dle související legislativy.
 • Oceňování tržní hodnoty projektů.
 • Technická asistence v případě akvizic a fúzí v oblasti energetiky a teplárenství.
 • Technické due diligence projektů pro případ projektového financování a refinancování finančními institucemi.
 • Technický dozor projektů v průběhu výstavby, posuzování dokončených projektů pro investora případně certifikaci projektů pro potřeby financujících institucích.

Cílovou skupinou námi poskytovaného poradenství jsou investoři a investiční skupiny v oblasti energetiky; stávající a noví provozovatelé zdrojů tepla (výtopny, blokové kotelny, lokální sítě CZT); průmysloví výrobci a spotřebitelé jednotlivých energií; teplárenské společnosti; developerské společnosti; municipality, kraje a organizace zřízené státem; a také banky a další financující instituce.
Odborné a expertní zázemí vychází z praktických zkušeností a znalostí know-how v oblasti průmyslové energetiky a teplárenství odborného týmu společnosti ENACO, stejně tak i z řad našich externích spolupracovníků.

Naši klienti

Unipetrol RPA
PBS Velká Bíteš
Ško-Energo
MONDI Štětí
Glanzstoff Bohemia Lovosice
PRAKAB Praha
Energetika Hodonín
ADI Heat & Power
GLOBUS
prádelna TRITON Rakovník

Všechny reference

Máte zájem o tyto služby?