Lokální distribuční soustavy

Lokální distribuční soustava (LDS) je distribuční soustava elektřiny či zemního plynu sloužící pro zajištění dodávky elektřiny či zemního plynu koncovým zákazníkům do jejich odběrných míst (bytu, kanceláře, obchodu, skladové či výrobní jednotky apod.) na vymezeném území.

img_LokalnidistribucnisoustavyObdobně jako u regionálních distribučních soustav provozují LDS licencované distribuční společnosti. LDS může být výhodné provozovat všude tam, kde je k nadřazené distribuční soustavě připojeno více zákazníků (odběratelů elektřiny či plynu) prostřednictvím jednoho připojovacího bodu a sdílené distribuční infrastruktury. Typicky se může jednat například o průmyslové areály, komerční zóny, administrativní a bytové komplexy, obchodní centra apod.

V oblasti konzultační podpory provozu LDS nabízíme zejména:

  • Strategické poradenství, koncepční studie a úvodní předprojektové posouzení vhodnosti zřízení LDS.
  • Právní poradenství a asistence při získání licence pro provozování LDS.
  • Kontrola plnění legislativních podmínek pro provozování LDS.
  • Finanční analýzy a technicko-ekonomické optimalizace provozu LDS.
  • Poradenství při odkupu části distribuční sítě.

Naši klienti

LUMEN DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY, s.r.o.
Nupharo Park, a.s.
Kubík, a.s.
Sklady Hodonín, s.r.o.
město Ostrava
město Ústí nad Labem

Všechny reference

Máte zájem o tyto služby?