Energetické audity, posudky a průkazy

Novelizované znění Zákona o hospodaření s energií č. 406/2000 Sb. přineslo mimo jiné i novou formu certifikovaného energetického posouzení – energetický posudek, který je oproti energetickému auditu flexibilnější z hlediska obsahu i formy posouzení.

img_Energeticke_Audity

Zpracování energetického auditu, posudku či průkazu energetické náročnosti budovy kvalifikovaným energetickým specialistou bývá mimo jiné obvyklou podmínkou pro podání žádosti o dotaci na projekt z příslušných dotačních fondů.

Společnost ENACO disponuje dvěma energetickými experty zapsanými v seznamu energetických specialistů Ministerstva průmyslu a obchodu a oprávněnými ke zpracování energetických auditů, energetických posudků a průkazů energetické náročnosti budov. Společnost ENACO je zároveň kolektivním členem Asociace energetických auditorů (AEA).

Ze široké škály expertních posouzení nabízíme zejména:

  • Energetické audity projektů využití OZE a KVET.
  • Energetické audity průmyslových provozů.
  • Energetické audity projektů předkládaných k podpoře z dotačních programů.
  • Průkazy energetické náročnosti budov.
  • Energetické posudky.

Energetické posudky zpracováváme zejména v následujících případech:

  • Posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie při výstavbě nových budov nebo při větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s instalovaným výkonem vyšším než 200 kW.
  • Posouzení proveditelnosti zavedení výroby elektřiny u energetického hospodářství s celkovým tepelným výkonem vyšším než 5 MW a zavedení dodávky tepla u energetického hospodářství s celkovým elektrickým výkonem vyšším než 10 MW.
  • Posouzení proveditelnosti projektů týkajících se snižování energetické náročnosti budov, zvyšování účinnosti energie, snižování emisí ze spalovacích zdrojů znečištění nebo využití obnovitelných nebo druhotných zdrojů nebo KVET financovaných z dotačních programů.
  • Vyhodnocení plnění parametrů projektů realizovaných v rámci dotačních programů.

Všechny reference

Máte zájem o tyto služby?